لطفاْ در صورت علاقه به موضوعات روانشناختی و فن آوری و تمایل به همکاری با روان فن آوری، خلاصه ای از علایق، توانمندیها و انتظارات خود را به ایمیل Ir.Pyscho.Tech@gmail.com  ارسال نمایید.

با سپاس