کیفیت و مسئولیت در کودکان

مهارت سوم: کیفیت و مسئولیت پذیری: شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چرا ما دو مقوله کیفیت و مسئولیت پذیری را در یک عنوان آورده ایم. باید بگوییم که هرچند این دو مفاهیمی جدا از هم هستند ولی بسیار در هم تنیده و مرتبطند. چرا که کودک از طریق مسئولیت پذیری و درونی سازی انگیزه انجام کارها، کیفیت انجام کارها را بالا می برد. به عبارت بهتر مسئولیت پذیری یعنی پذیرش و انجام کامل و درست یک کار. و واضح است که تنها از این طریق می توان به کیفیت در یک کار رسید. اجازه دهید ابتدا کمی درباره کیفیت صحبت کنیم.

کیفیت در کودکان

در قسمتهای پیشین درباره مدیریت زمان و هزینه با هم گفتگو کردیم. اگر با اصول مدیریت پروژه آشنا باشید می دانید که زمان، هزینه و کیفیت سه راس یک مثلث هستند و مهمترین عوامل موثر در مدیریت پروژه را تشکیل می دهند. بطور مشابه آموختن مفهوم کیفیت، در کنار دو مفهوم دیگر پایه های موفقیت کودک در زندگی را تشکیل می دهند. والدین وظیف دارند کاری کنند که کودک به کیفیت انجام کار حساس شود و میان انجام کار بصورت سرسری و باکیفیت تفاوت قایل شود. نکته مهم دیگر این است که در مدیریت پروژه همواره باید بین زمان، هزینه و کیفیت تعادل برقرار شود تا نقطه بهینه بدست آید. به عبارت دیگر تاکید بیش از حد بر یک یا دو عامل ممکن است به از دست دادن عوامل دیگر منجر شود. در اینجا نیز ما باید به کودک خود بیاموزیم که کیفیت در هر کار به چه معناست و تا چه اندازه ای اهمیت دارد و علاوه بر آن کودک باید یاد بگیرد که برای بدست آوردن کیفیت مناسب و قابل قبول چه میزانی از زمان و هزینه موردنیاز و قابل قبول است. تاکید بیش از حد بر کیفیت بدون توجه به عوامل دیگر باعث می شود قسمتی از مغز کودک که در لوپ پیشانی قرار دارد و وظیفه بازداری را بر عهده دارد، مختل شده و احتمال ابتلا به اختلالهایی نظیر وسواس و عقاید متعصبانه و ... افزایش یابد.

در کنار آشناسازی کودک با کیفیت کار لازم است مسئولیت انجام کار و حفظ کیفیت را به کودک واگذار نماییم. والدین باید کم کم کارهای مربوط به کودک را به خود او واگذار کنند. برخی از مسئولیت هایی که کودک در سنین مختلف می تواند برعهده گیرد، از این قرارند:

مسئولیت در کودکان

-      در دو سالگی شستن دست و صورت و شانه زدن موها (با کمی کمک)

-      در سه سالگی لباس پوشیدن (با کمی کمک)

-      در چهار سالگی جمع کردن اسباب بازی های خارج از اتاق و انتقال به اتاق خود

-      در پنج سالگی خارج کردن و پهن کردن لباسهای شسته شده توسط ماشین لباسشویی

-      در شش سالگی مرتب کردن اتاق و وسایل خود و حمام کردن به تنهایی

-      در هفت سالگی جارو زدن با جاروبرقی، گرم کردن غذای کنسرو شده، درست کردن تخم مرغ آب پز، آماده کردن وسایل مدرسه و ...

نکته مهم دیگر درباره سالهای ابتدای دبستان است. پدر و مادر باید بر انجام تکالیف و آماده سازی وسایل مدرسه کودک نظارت داشته باشند ولی مسئولیت انجام آنرا بر عهده فرزند قرار دهند. بسیاری از والدین شکایت می کنند که فرزندشان از انجام وظایف درسی خود طفره می رود. بیاد داشته باشید که تا زمانی که شما بیش از فرزندتان نگران انجام این وظایف هستید، کودک خود را برای انجام این مسئولیت آماده نمی بیند.

مسئولیت در کودکان

در قسمتهای بعد درباره سایر مهارتها صحبت خواهیم کرد.

منبع: +


مطالب مرتبط:
آنچه کودکان در مدرسه نمی آموزند (قسمت اول)
آنچه کودکان در مدرسه نمی آموزند (قسمت دوم)